هویت بزرگترین هکر شبکه توسط پلیس ایالات متحده فاش شد

سازمان قضایی ایالات متحده هویت خطرناکترین نفوذگر باسابقه که به خدای نامرئی شبکه ها معروف بود را افشا نمود.