تصویب دستورالعمل تماس اپراتورها با پیامرسان های داخلی

مهندس حسین فلاح جوشقانی اعلام کرد از این پس بعد پیامرسان های ایرانی خواهند توانست به اپراتورهای موبایل