برنامه سفر به باکو باید چند روزه باشد و چرا؟

شاید شما هم قصد سفر به کشور آذربایجان را دارید و به دنبال این هستید که یک یه برنامه سفر به باکو داشته