کشف قویترین میدان مغناطیسی جهان

دانشمندان در حال بررسی سیگنال های پرتو ایکس مربوط به یک ستاره نوترونی بودند که متوجه یک میدان مغناطیسی قوی شدند. میدان مغناطیسی مربوط به این ستاره میلیون ها برابر بیشتر از میدان مغناطیسی ایجاد شده در آزمایشگاه های موجود روی زمین بوده و به نوعی قوی ترین میدان مغناطیسی دنیا به حساب می آید. … ادامه

پرسرعت ترین ستاره کهکشان راه شیری

رسدگران سازمان هوا فضای ناسا در اکتشافی جدید موفق شدند پرسرعت ترین ستاره در کهکشان راه شیری را مورد شناسایی و رسد قرار دهند. این ستاره با سرعتی نزدیک به 24 هزار کیلومتر در ثانیه که معادل 8 درصد سرعت نور میباشد در حال حرکت در کهکشان راه شیری میباشد. محل استقرار این ستاره پرسرعت … ادامه